หมายเหตุ :

ติวเตอร์สามารถติดตามงานสอนพิเศษได้ที่>> www.facebook.com/NgansornTopA หรือ www.job-tutoring.com